Group Controller

Een Group Controller, ook wel Concern Controller genoemd, draagt eindverantwoordelijkheid voor het overzicht van de volledige bedrijfsgroep. Dit omvat het verstrekken van inzichten aan de groepsdirectie over toekomstige mogelijkheden en risico's, zowel op groeps- als deelniveau. Vaak heeft de Group Controller de leiding over controllers in de verschillende eenheden. Met een academische titel als Register Controller (RC) beschikt deze professional over uitgebreide expertise op het gebied van controle.

Vacatures voor Group Controllers