Controller

Een Controller is de financiële expert die het management en de directie ondersteunt bij de financiële beheersing van een organisatie. Hun rol draait om het toezicht op financiële afdelingen en de verantwoordelijkheid voor financiële rapportages aan het hoger management. Als Register Controller (RC) beschikt de Business Controller over hoogwaardige expertise in financiële besturing

Controllers zijn het financiële geweten van een organisatie en leiden financiële teams, adviseren het management en plannen financieel beleid. Ze beheren de planning & control cyclus, financiële rapportages, investeringsanalyse, kostenberekeningen, balansen, P&L's, begrotingen en meerjarenplanningen. Controllers ontwerpen, verbeteren en beheren informatiesystemen en administratieve procedures. Ze houden toezicht op de financiële gezondheid van het bedrijf. Moderne controllers zijn veelzijdige generalisten, met gespecialiseerde vakgebieden voor verschillende controllerrollen.

Maak impact als sleutelfiguur in het financiële succes van een organisatie! Als Controller ben je niet alleen het financiële geweten, maar ook de drijvende kracht achter de financiële beheersing. Je werkt in financiële teams, adviseert het management en vormt het financieel beleid. Je beheert planning & control cycli, analyseert investeringen, ontwikkelt kostenberekeningen en stuurt op de financiële gezondheid van het bedrijf. Als Controller ben je een veelzijdige generalist met expertise in diverse specialisaties. 

Wat doet een Controller?

Een Controller is de financiële expert die het management en de directie ondersteunt bij de financiële beheersing van een organisatie. Hun rol draait om het toezicht op financiële afdelingen en de verantwoordelijkheid voor financiële rapportages aan het hoger management. Als Register Controller (RC) beschikt de Business Controller over hoogwaardige expertise in financiële besturing

Controllers zijn het financiële geweten van een organisatie en leiden financiële teams, adviseren het management en plannen financieel beleid. Ze beheren de planning & control cyclus, financiële rapportages, investeringsanalyse, kostenberekeningen, balansen, P&L's, begrotingen en meerjarenplanningen. Controllers ontwerpen, verbeteren en beheren informatiesystemen en administratieve procedures. Ze houden toezicht op de financiële gezondheid van het bedrijf. Moderne controllers zijn veelzijdige generalisten, met gespecialiseerde vakgebieden voor verschillende controllerrollen.

Controllers zijn te vinden in de volgende vakgebieden:

Assistent Controller

Een Assistent of Junior Controller speelt een cruciale rol in de ondersteuning van de Controller of een team van controllers, evenals de financieel manager. De functie omvat het verwerken van financiële cijfers en informatie, wat essentieel is om goed onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot de financiële structuur, budgettering, investeringen en bedrijfsadministratie. Deze financiële inzichten dragen bij aan het succes van het management en de directie van het bedrijf.

Business Controller

De Business Controller levert essentiële informatie aan een organisatie om doelstellingen te bereiken en optimaliseert processen en controles. Dit ondersteunt de directie en CFO bij strategische besluitvorming en het vaststellen van KPI's. De rol omvat financiële planning, investeringsanalyse, balansbeheer en meerjarenplanning. Als Register Controller (RC) beschikt de Business Controller over hoogwaardige expertise in financiële besturing

Consultancy

Een Financieel Consultant adviseert over investeringen, accounting, fusies, financiële vraagstukken, procesoptimalisaties, risicomanagement, actuariaat en corporate finance. Deze professional gebruikt zijn financiële en boekhoudkundige expertise om waardevol advies te verstrekken aan organisaties.

Gemeentefinancials

Een gemeentefinancial beheert en controleert financiële zaken voor een gemeente, waaronder begrotingen, belastingen en subsidies. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van financiële stabiliteit en transparantie in de lokale overheid.

Group Controller

Een Group Controller, ook wel Concern Controller genoemd, draagt eindverantwoordelijkheid voor het overzicht van de volledige bedrijfsgroep. Dit omvat het verstrekken van inzichten aan de groepsdirectie over toekomstige mogelijkheden en risico's, zowel op groeps- als deelniveau. Vaak heeft de Group Controller de leiding over controllers in de verschillende eenheden. Met een academische titel als Register Controller (RC) beschikt deze professional over uitgebreide expertise op het gebied van controle.

Project Controller

Een Project Controller biedt cruciale ondersteuning aan projectmanagers, met name bij grootschalige projecten. Ze beheren budgetten, houden planningen in de gaten en waarborgen naleving. Rapportage, boekhouding en risicobeheer zijn eveneens hun verantwoordelijkheden. Project Controllers optimaliseren tijd- en kostenbeheer, en verstrekken advies voor optimale projectresultaten. Met de toename van grotere bedrijfsprogramma's en projecten groeit de noodzaak voor Project Controllers. Hun rol omvat financiële administratie, budgetbewaking, inzicht in risico's en financieel advies.

Risk/Control

De Risk Controller is verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen een organisatie. De risk controller meet, signaleert, analyseert, rapporteert en adviseert over risico's binnen bedrijfsprocessen. Ook ontwerpt en onderhoudt deze professional processen en procedures ter beheersing van genoemde risico's en implementeert deze risicobeheersingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen en -systemen van de organisatie

Salarisadministratie

Een Salarisadministrateur is verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van salarissen en gerelateerde gegevens in een organisatie. Ze zorgen voor nauwkeurige loonadministratie, loonbelastingen, en regelgevingsnaleving, en bieden ondersteuning aan medewerkers met betrekking tot salarisgerelateerde vragen en kwesties.

Financiële Administratie

Een Financieel Administratief Medewerker voert divers financieel-administratieve taken uit, zoals factuurverwerking, crediteuren- en debiteurenbeheer, salarisadministratie en het opstellen van financiële rapportages. Deze bijdrage waarborgt soepele geldstromen binnen de organisatie.

Verslaglegging

Een Verslagleggingspecialist is verantwoordelijk voor het documenteren van financiële gegevens en het opstellen van rapporten. Ze verzamelen, analyseren en presenteren financiële informatie om bedrijfsprestaties te beoordelen en strategische beslissingen te ondersteunen, waardoor ze waardevolle inzichten bieden voor organisatorische groei.

Vereniging van Registercontrollers

De Vereniging van Registercontrollers (VRC), opgericht in 1988, verenigt afgestudeerden van de erkende Executive Master of Finance & Control (EMFC) opleiding. Haar leden, bekend als Registercontrollers (RC), vormen een krachtig netwerk van financiële professionals met kennis en ervaring op verschillende niveaus in vooraanstaande nationale en internationale organisaties. De VRC bevordert persoonlijke en professionele ontwikkeling en draagt bij aan de groei van het financiële vakgebied met positieve economische en maatschappelijke impact.

Missie: De VRC verenigt, versterkt en bevordert de economische en maatschappelijke waarde van de RC-titel als een katalysator voor vooruitgang in het financiële vakgebied. Ze behartigt de belangen van haar leden, promoot verantwoord professioneel gedrag en investeert in de voortdurende groei van registercontrollers. Door de waarde van de titels EMFC en RC te vergroten en de erkenning van de onderscheidende bijdrage van registercontrollers te stimuleren, streeft de vereniging naar bredere waardering op nationaal en internationaal niveau.

(Bron: website VRC )


Opleidingen, trainingen en cursussen voor controllers op diverse niveaus:

Masterniveau:

  • Accounting and Control
  • Business Administration
  • Econometrics
  • Economics
  • Business Economics and Operations Research

Post-doctoraal:

  • Registercontrollers 
    Om de RC-titel te verkrijgen, moeten professionals voldoen aan specifieke opleidings- en lidmaatschapseisen:
    1. Afgestudeerd zijn aan de door de vereniging erkende post-master Executive Master of Finance & Control (EMFC/RC) aan een van de zeven partneruniversiteiten.
    2. Registeraccountants hebben de mogelijkheid om een verkort RC-programma te volgen ter afronding van de EMFC/RC-opleiding.
    3. Succesvol afronden van de opleiding stelt u in staat om het RC-lidmaatschap aan te vragen en zo de RC-titel te verwerven.
  • Dit pad naar de RC-titel waarborgt dat professionals een hoog niveau van expertise en kennis hebben in financiën en control om deze gerespecteerde titel te dragen. De RC - VRC 

Bachelor-/HBO-niveau:

  • HOFAM (NIVE)
  • HBO Bedrijfseconomie
  • HBO Management, Economie en Recht (MER)
  • HBO Bedrijfskunde
  • HBO Commerciële Economie
  • HBO Accountancy
  • SPD opleiding

Post HBO-niveau:

Dit brede scala aan opleidingsmogelijkheden biedt controllers de kans om hun vaardigheden en expertise te ontwikkelen op verschillende niveaus en vakgebieden binnen financiën en controlling.


Evenementen voor controllers

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van control:

Het Jaarcongres Controlling, georganiseerd door het Tijdschrift Financieel Management. Op dit congres vindt ook de uitreiking van de CFO Controllers Award plaats:

FM.nl - Financieel Management 

De agenda van ControllersMagazine met relevante cursussen en congressen voor controllers en financieel managers:

CMweb 


Veel gestelde vragen

Een Controller is de financiële expert die het management en de directie ondersteunt bij de financiële beheersing van een organisatie. Hun rol draait om het toezicht op financiële afdelingen en de verantwoordelijkheid voor financiële rapportages aan het hoger management. Als Register Controller (RC) beschikt de Business Controller over hoogwaardige expertise in financiële besturing

Controllers zijn het financiële geweten van een organisatie en leiden financiële teams, adviseren het management en plannen financieel beleid. Ze beheren de planning & control cyclus, financiële rapportages, investeringsanalyse, kostenberekeningen, balansen, P&L's, begrotingen en meerjarenplanningen. Controllers ontwerpen, verbeteren en beheren informatiesystemen en administratieve procedures. Ze houden toezicht op de financiële gezondheid van het bedrijf. Moderne controllers zijn veelzijdige generalisten, met gespecialiseerde vakgebieden voor verschillende controllerrollen.

Controllers zijn te vinden in de volgende functies:


De Vereniging van Registercontrollers (VRC), opgericht in 1988, verenigt afgestudeerden van de erkende Executive Master of Finance & Control (EMFC) opleiding. Haar leden, bekend als Registercontrollers (RC), vormen een krachtig netwerk van financiële professionals met kennis en ervaring op verschillende niveaus in vooraanstaande nationale en internationale organisaties. De VRC bevordert persoonlijke en professionele ontwikkeling en draagt bij aan de groei van het financiële vakgebied met positieve economische en maatschappelijke impact.

Missie: De VRC verenigt, versterkt en bevordert de economische en maatschappelijke waarde van de RC-titel als een katalysator voor vooruitgang in het financiële vakgebied. Ze behartigt de belangen van haar leden, promoot verantwoord professioneel gedrag en investeert in de voortdurende groei van registercontrollers. Door de waarde van de titels EMFC en RC te vergroten en de erkenning van de onderscheidende bijdrage van registercontrollers te stimuleren, streeft de vereniging naar bredere waardering op nationaal en internationaal niveau.

Om de Register Controller RC-titel te verkrijgen, moeten professionals voldoen aan specifieke opleidings- en lidmaatschapseisen:

  1. Afgestudeerd zijn aan de door de vereniging erkende post-master Executive Master of Finance & Control (EMFC/RC) aan een van de zeven partneruniversiteiten.
  2. Registeraccountants hebben de mogelijkheid om een verkort RC-programma te volgen ter afronding van de EMFC/RC-opleiding.
  3. Succesvol afronden van de opleiding stelt u in staat om het RC-lidmaatschap aan te vragen en zo de RC-titel te verwerven.

Dit pad naar de RC-titel waarborgt dat professionals een hoog niveau van expertise en kennis hebben in financiën en control om deze gerespecteerde titel te dragen. 

Controlcarriere.nl is de grootste vacaturebank voor Business Controllers, Project Controllers, Group Controllers, Assistent Controllers en andere financiële vakspecialisten. 

Over het algemeen kunnen controllers een competitief salaris verwachten, vaak boven het gemiddelde salarisniveau. In Nederland bijvoorbeeld, varieert het salaris voor een controller doorgaans tussen de €50.000 en €100.000 per jaar, maar dit kan hoger zijn afhankelijk van de genoemde factoren.