“We voelen de verantwoordelijkheid voor 423 miljoen”

“We voelen de verantwoordelijkheid voor 423 miljoen”

Remco de Rijck is manager financiën bij de gemeente Sittard-Geleen. “Vergis je niet. We zijn een enorm groot bedrijf. Met 1.100 medewerkers, bijna 93.000 klanten en een – wat ik altijd bewust tegen collega’s zeg – omzet van 423 miljoen per jaar. Ik noem het omzet omdat we een verantwoordelijkheid hebben en die ook zo voelen. De aanwending van die publieke middelen moet zo goed mogelijk gebeuren.”

De Rijck laat het stereotiepe beeld van de ambtenarij graag los, alhoewel hij een grapje op zijn tijd ook wel kan waarderen. “Er wordt hard gewerkt bij gemeenten en er ligt – van armoedebestrijding tot aan het beheer van de openbare ruimte of de uitgifte van paspoorten – een grote hoeveelheid uitdagingen. Dat staat buiten kijf. Maar ook ik ontkom er niet aan dat er op verjaardagen wordt gezegd dat ik alweer vakantie heb. Dan zeg ik met een knipoog terug: ‘had je maar ambtenaar moeten worden.’ Alle gekheid op een stokje: zeker als manager financiën voel ik de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die 423 miljoen euro, die van ons allemaal afkomstig is, goed terechtkomt. Menig bedrijf genoteerd op de smallcap of midcap-beurs, zou er jaloers op zijn. Bij de verantwoording van dat geld spelen wij als financiële afdeling een belangrijke rol. Door de effectiviteit te controleren, maar ook door sturend op te treden. Dat vraagt van mij weer vertrouwen in het vakmanschap van mijn medewerkers. Dat we ook echt op de rem trappen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat er geen geld is voor een bepaald beleidsvoornemen, omdat het meer gaat kosten of omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn. We moeten dat belang, hoe groot de politieke wens ook is, ook kunnen meenemen.”

Lees verder >>