Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD

Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD

De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid en kan input bieden voor de strategische koers van een onderneming. Onze boodschap is duidelijk: ondanks de uitdagingen is het mogelijk om hier transparant over te rapporteren. Dit blijkt ook uit de goede voorbeelden die we nu al tegenkomen.

In het kort

• Dubbelematerialiteitsanalyse speelt sleutelrol bij CSRD; het biedt input voor duurzame en financiële koers ondernemingen
• AFM heeft gekeken naar toepassing dubbelematerialiteitsanalyse in jaarverslaggeving 2023
• 10 navigatiepunten geven ondersteuning bij opstellen dubbelematerialiteitsanalyse
• Toezicht op omgang met CSRD in jaarverslaggeving start 2024

Dubbelematerialiteitsanalyse speelt sleutelrol bij CSRD

De CSRD treedt vanaf boekjaar 2024 in werking voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De dubbelematerialiteitsanalyse speelt daarbinnen een sleutelrol. Via deze analyse wordt duidelijk welk effect een onderneming heeft op haar omgeving (impactmaterialiteit) en hoe duurzaamheidsaspecten effect kunnen hebben op het succes van een onderneming (financiële materialiteit). Informatie is materieel wanneer het weglaten, of onjuist weergeven ervan, het oordeel van de gebruiker van de duurzaamheidsinformatie kan beïnvloeden.

[....]