Nooit gedacht, toch gekregen: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Nooit gedacht, toch gekregen: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Op 24 mei heeft de Europese Raad de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) formeel goedgekeurd. Volgens deze richtlijn moeten grote ondernemingen hun ketens onderzoeken op schendingen van mensenrechten en milieustandaarden. Daarnaast verplicht de CSDDD ondernemingen een plan op te stellen voor de overgang naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

door Chris Van Oostrum

De definitieve tekst van de CSDDD kwam tot stand na een turbulent wetgevingsproces. Een eerdere versie stuitte op obstakels, deels vanwege zorgen over de concurrentiepositie van EU-bedrijven. Mede daardoor is de uiteindelijke richtlijn aanzienlijk afgezwakt ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel (zie mijn eerdere Snelrechtbijdrage).

Reikwijdte

De CSDDD is niet beperkt tot de EU-grenzen. De richtlijn geldt voor zowel EU-ondernemingen met minstens duizend werknemers en een wereldwijde omzet van minimaal 450 miljoen euro als voor niet-EU-ondernemingen die dezelfde omzetdrempel bereiken. Bovendien heeft de richtlijn betrekking op bedrijfsactiviteiten over de hele wereld, niet alleen op die binnen de EU.

[….]