Nederland kwetsbaar door toeleveringsrisico’s van kritieke grondstoffen en materialen

Nederland kwetsbaar door toeleveringsrisico’s van kritieke grondstoffen en materialen

Artikel Lize Nauta en Jeffrey Powell, Rabobank

Aan de sterke internationale verbondenheid van Nederland kleven risico’s. Lize Nauta en Jeffrey Powell onderzoeken de Nederlandse importkwetsbaarheden voor essentiële grondstoffen en producten. Nederland is sterk afhankelijk van China, bijvoorbeeld voor de invoer van grondstoffen, metaal en antibiotica. Ook zijn er specifieke afhankelijkheden van Vietnam en Turkije. Er zijn verschillende manieren om importkwetsbaarheden aan te pakken, waaronder producten en materialen hergebruiken.

Inleiding

De Nederlandse economie is via internationale handel sterk verbonden met het buitenland. Dat deze verregaande integratie niet alleen maar voordelen, maar ook kwetsbaarheden met zich meebrengt, werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronapandemie. Ook het verslechterde geopolitieke klimaat dwingt ons om inzicht te krijgen in de kritieke punten van de toeleveringsketens. Waar nodig moeten we actie ondernemen om toelevering van belangrijke grondstoffen, halffabricaten en eindproducten te garanderen.

Niet voor niks nam het Europees Parlement begin december 2023 de Critical Raw Materials Act aan. De European Chips Act dateert van iets eerder, maar is een soortgelijke Europese inspanning om toegang te blijven houden tot belangrijke grondstoffen en halffabricaten die nodig zijn om cruciale onderdelen van de Europese en Nederlandse economie draaiende te houden. En dat is belangrijk want de spanningen tussen de EU, de VS en China rondom technologie zijn de afgelopen tijd steeds verder opgelopen.

Lees meer >>