‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’

Nederlandse banken zijn financieel weerbaar, mede dankzij de gestegen rente. Dat geeft ruimte om een stevige impuls te geven aan hun ambities op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en de strijd tegen het witwassen. Tegelijkertijd kunnen toenemende concurrentie door digitalisering, grotere vluchtigheid van spaardeposito’s, en een mogelijke verslechtering van het risicobeeld de rugwind doen omslaan in tegenwind. Het is dan ook van belang dat banken hun eigen koers onderbouwd en verantwoord blijven kiezen, en zich daarbij steeds bewust zijn van de maatschappelijke verwachtingen over hun rol.

Dat zei onze directeur Toezicht Steven Maijoor vanochtend op een persbijeenkomst bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de stand van zaken in de Nederlandse bankensector, getiteld ‘Banken in beweging - Kansen en uitdagingen in tijden van hogere rente, digitalisering en verduurzaming’.

Op de bijeenkomst presenteerde voorzitter-directeur Toezicht Else Bos daarnaast de jaarlijkse publicatie ‘Toezicht in beeld 2023 - 2024’. Daarin geven wij aan wat er in het afgelopen jaar is bereikt, en wat in de komende periode verwacht wordt voor wat betreft de speerpunten van ons toezicht: technologische ontwikkeling, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit.