logo controlcarriere.nl

BKR

Dodewaardlaan 1 Tiel

0344 - 61 60 41
www.bkr.nl


Actief in
BKR, informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten.
Medewerkers
85 fte
Structuur BKR is in 1965 opgericht door het financiele bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te beheren en te verzorgen en heeft als stichting geen winstoogmerk. Profiel
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een nieuw krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Op deze manier dragen wij bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiele dienstverlening in Nederland.

Stichting
BKR is in 1965 opgericht door het financiele bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te beheren en te verzorgen. In CKI zijn de gegevens opgenomen aan wie deelnemers kredieten, kredietfaciliteiten of gsm-abonnementen hebben verstrekt. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Vergoedingen voor verleende diensten zijn onze voornaamste inkomstenbron.

BKR wordt bestuurd door een Algemeen bestuur waarin alle deelnemersgroeperingen zijn vertegenwoordigd.