Vacatures Controller vacatures

Wat is een Controller?

Een controller is het financiële geweten van een organisatie, die toeziet op de efficiëntie en de effectiviteit van de ondernomen activiteiten en die inhoud en betekenis kan geven aan de cijfers. De werkzaamheden van een controller zijn echter niet beperkt tot strikt financiële aspecten. Hij houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met bredere systemen voor het meten en evalueren van prestaties, zoals de balanced scorecard. Hierin spelen ook klantenservice, levertijd en kwaliteit een rol. Enkele voorbeelden van controller werkzaamheden zijn:

 • toezicht houden op en soms leiding geven aan de financiële administratie, of een financiële of bedrijfseconomische afdeling;
 • financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor;
 • zorgdragen voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen;
 • ontwerpen, verbeteren en beheren van management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures;
 • bewaken de financiële positie en resultaten van het bedrijf.

Een moderne controller is derhalve een generalist. Dit maakt dat er vakgebieden zijn voor verschillende soorten controllers met elk hun eigen werkzaamheden.

Soorten controllers en hun werkzaamheden

Wat is een Assistent Controller?

De Assistent of Junior Controller biedt ondersteuning aan de Controller of een team van controllers, of de financieel manager. Een assistent controller verwerkt financiële cijfers en informatie zodat beslissingen over de financiële structuur, het budget, investeringen of de administratie van een bedrijf beter gefundeerd gemaakt kunnen worden door management en directieleden.

» Assistent Controller Vacatures


Wat is een Business Controller?

De Business Controller voorziet een bedrijf van de correcte informatie om de doelen of vastgestelde uitkomsten te bereiken, en zal de bijbehorende processen en controles ook proberen te verbeteren. Hiermee helpt een business controller de directie of CFO van een organisatie met het nemen van de strategische beslissingen, en met het vaststellen van KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-indicatoren). De werkzaamheden voor een business controller die hierbij horen zijn voornamelijk plannen en controleren van rapporten over financiën, analyses van investeringen, balansen, begrotingen en de meerjarenplanning.

De business controller heeft een toekomstgerichte blik, en deze toekomstgerichte blik wordt ook gebruikt bij het analyseren en verbeteren van de (financiële) processen binnen het bedrijf. Als Register Controller (RC) heeft de Business Controller een academische titel op het Control vakgebied.

» Business Controller Vacatures


Wat is een Group Controller?

De Group Controller (ook wel Concern Controller) is eindverantwoordelijk voor het totaalplaatje van de groep / het concern waarin alle business units zijn samengevoegd. Tot het taakgebied behoort het informeren van de groepsdirectie over toekomstige mogelijkheden en risico’s, in totaal en op deelniveau zodat beslissingen genomen kunnen worden waar bijgestuurd moet worden. Vaak heeft de Group Controller / Concern Controller de leiding over de controllers die bij de verschillende onderdelen van het concern in dienst zijn. Als Register Controller (RC) heeft de Business Controller een academische titel op het Control vakgebied.

» Group Controller Vacatures


Wat is een Financieel Consultant?

De Financieel Consultant adviseert op het gebied van investeringen, accounting, financiële vraagstukken bij fusies en overnames, processen en optimalisaties binnen de financiën en de financiële afdeling, risicomanagement, actuariaat en corporate finance. De financieel consultant haalt kennis voor advies uit zijn vaardigheden binnen financiën en accounting.

» Financieel Consultancy Vacatures


Wat is een Project Controller?

De Project Controller geeft ondersteuning aan een projectmanager. Een project controller neemt deze ondersteuning op zich wanneer projecten te groot zijn om alleen door een projectmanager begeleid te worden. De project controller houdt het budget en de planning van een project in de gaten en zorgt er voor dat men zich hier aan houdt. Ook vallen het opstellen van rapporten, de boekhouding en risicomanagement onder de taken van een project controller. De project controller zal voornamelijk het managen van tijd en geld binnen een project controleren en hier naar adviseren.

» Project Controller Vacatures


Wat is een Risk Controller?

De Risk Controller is verantwoordelijk voor het risicomanagement van een organisatie. De risk controller meet, signaleert, analyseert, rapporteert en adviseert over risico’s binnen bedrijfsprocessen. Ook ontwerpt en onderhoudt hij processen en procedures ter beheersing van genoemde risico’s en implementeert deze risicobeheersingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen en –systemen van de organisatie.

» Risk Controller Vacatures


Wat is een Salarisadministrateur?

De Salarisadministrateur concentreert zich binnen de financiële administratie op de salarissen: op tijd en juist uitbetalen van salarissen van werknemers binnen de organisatie, het bijhouden van stamgegevens, en het bijhouden van informatie in een automatisch salarisverwerkingssysteem. Ook regelt de salarisadministrateur dat de correcte loonbelastingen en afdrachten naar de overheid overgemaakt worden.

» Salarisadministratie Vacatures


Welke beroepsorganisaties voor controllers zijn er?

logo VRC

VRC

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) verenigt afgestudeerden van de diverse post master opleidingen tot Registercontroller (RC). Vereniging van Registercontrollers (VRC) wil een verantwoorde beroepsuitoefening bevorderen. En alles doen wat de ontwikkeling van het beroep controller bevordert. De VRC stimuleert kennisoverdracht, zowel ten dienste van de aangesloten leden, als van de toeleverende opleidingen. Onder andere door het onderhouden van contacten met erkende opleidingen en het uitwisselen van informatie over theorie en praktijk. En door het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen met gemeenschappelijke belangen.

(Bron: website VRC )


logo Register ACRegister AC

Het Register AC is bedoeld voor ervaren, goed opgeleide financiële managers die hun taak serieus nemen. Door zich aan te melden voor inschrijving in het Register en door na hun toelating de kwalificatie “AC” achter hun naam te zetten profileren zij zich als professionals die op verantwoorde wijze sturing geven aan financieel-economische en administratieve processen binnen organisaties. Dit betreft o.a. controllers, accounting-managers, financieel directeuren, hoofden FEZ, administrateurs en managers F&A in bedrijfsleven, overheid en non-profit.

(Bron: website Register AC)


Wat is het aanbod voor opleidingen, trainingen en cursussen voor controllers?

Opleidingen tot Controller:

International Management Forum

International Management Forum

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen op het gebied van Compliance, Risk, ICT, Financiën en HRM.

www.imfacademy.com/nl


 • Op Masterniveau zijn er de studies Accounting and Control, Business Administration, Econometrics, Economics, Business Economics and Operations Research aan de verschillende universiteiten.
 • Op post-doctoraal zijn er de door de Vereniging van Registercontrollers erkende opleidingen tot registercontroller.
 • Op Bachelor-/HBO-niveau  liggen de volgende opleidingen vaak aan de basis van de functie van controller:
  • HOFAM (NIVE)
  • HBO Bedrijfseconomie
  • HBO Management, Economie en Recht (MER)
  • HBO Bedrijfskunde
  • HBO Commerciële Economie 
  • HBO Accountancy
  • SPD opleiding
 • Op post HBO-niveau zijn er door het register van Accountingmanager-Controllers toegelaten post-HBO-opleidingen . Voor meer informatie over die erkende opleidingen verwijzen we graag door naar het Stichting Register AC.

Waar vind je evenementen voor controllers?

Op de volgende sites wordt verwezen naar evenementen en bijeenkomsten op het gebied van control:

Het Jaarcongres Controlling, georganiseerd door het Tijdschrift Financieel Management. Op dit congres vindt ook de uitreiking van de CFO Controllers Award plaats:
www.controlling.nl

De agenda van ControllersMagazine met relevante cursussen en congressen voor controllers en financieel managers:
www.controllersmagazine.nl

De Nationale Controllersdag, georganiseerd door Kluwer, met cases, workshops en andere interessante sessies:
www.tijdschriftcontrolling.nl


Waar vind je vakinformatie voor controllers?

Finance ControlFinance & Control

Dit tijdschrift is bestemd voor de CFO, financieel manager, financieel directeur en (concern)controller.en wordt uitgebracht in combinatie met Finance & ControlBase en Finance & ControlPE. In Finance & Control staan artikelen over financieel management in brede zin: nieuwe inzichten, trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland, op het gebied van onder meer management accounting, financial accounting, treasury management en bestuurlijke informatieverzorging. Voor verdieping kan de lezer terecht in de Finance & ControlBase, het bijbehorende online literatuurarchief met meer dan 2500 artikelen. Voor kennisverbreding kan worden ingelogd op Finance & ControlPE. De lezer kan studiepunten (pe-punten) behalen door de inhoudelijke kennis van geselecteerde artikelen online te toetsen.

www.kluwerfinancieelmanagement.nl


tijdschrift ControllingTijdschrift Controlling

U heeft als controller of financieel manager met veel ontwikkelingen te maken. Bent u goed op de hoogte? Bent u kritisch? Wilt u weten hoe uw collega's het doen? En wilt u wel eens iets terugzoeken? Hét actuele vakblad Tijdschrift Controlling biedt u deze informatie. Het Tijdschrift Controlling geeft elke maand de nieuwe ontwikkelingen, nieuwe methodieken en trends op uw vakgebied en andere relevante terreinen, signaleert en becommentarieert, geeft toegang tot het online-archief met vakartikelen uit de laatste 4 jaargangen en biedt u elk jaar korting op deelname aan de Nationale Controllersdag. Met Tijdschrift Controlling bent u in één keer op de hoogte van de laatste stand van zaken in uw vak.

www.kluwerfinancieelmanagement.nl


controllers magazineControllersMagazine

ControllersMagazine is een toonaangevend, onafhankelijk vakblad voor controllers, treasurers en financieel managers. Dit vakblad houdt u op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen binnen uw vakgebied. ControllersMagazine verschijnt acht keer per jaar met informatie over onderwerpen als management accounting, verslaglegging, e-business , ICT, outsourcing en treasury. Daarnaast staat in elk nummer ten minste één interview met een vakgenoot.

www.controllersmagazine.nl


financieel managementFinancieel Management

Het Tijdschrift Financieel Management is een praktisch how-to blad boordevol cases, cijfers, handreikingen en tips & tricks voor financials. Het helpt de financial op weg in zijn/haar carrière. Het Tijdschrift Financieel Management is GRATIS voor controllers en financieel managers en verschijnt elke maand (10 x per jaar) in controlled circulation (cc).

www.financieel-management.nl


ExpertBibliotheekExpertbibliotheek

Rapporten met kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te lezen zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.expertbibliotheek.nl/rapporten/control


ExpertTubeExpertTube

Video's over kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te zien zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.experttube.nl/videos/control


CareerTubeCareerTube

Werkenbij-video's - Vakprofessionals vertellen over hun werk - Tips om je eigen carrière vorm te geven
(initiatief van CareerGuide)

www.careertube.nl

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Controlcarriere.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.